Praktické, estetické, bezinvázivné a jednoduché, pevné alebo sklopné okenné sušiaky na prádlo - eurosusiaky.sk

  

Prečo nezasahovať do zateplenej fasády ?
  • zasahujete do tepelno-izolačných vlastností budovy
  • narušenie pevnosti fasády
  • nesprávnym ošetrením miesta zásahu hrozí zatekanie spôsobujúce škody na investícii
  • stekanie, ktoré zanecháva neestetické stopy na fasáde
  • vznik plesní

Naše eurosušiaky sa dajú namontovať - neinvazívne (bez vŕtania) na plastové okná s horizontálne priechodnými odvodňovacími drážkami, ako aj - invazívne (s vŕtaním) na vysunuté balkónové zábradlie.

Podmienka montáže